De Grote Trek: een eigenzinnige uithoudingstocht

De tocht wordt sinds 1931 telkens gehouden op de eerste zondag van mei tussen Berchem (bij Antwerpen) en Scherpenheuvel. Om 5u ‘s morgens verzamelt een voornamelijk jeugdig deelnemersveld en ook een respectabel deel taaie oudscouts om in groep de tocht van de volle 57 km aan te vangen. Steeds op kop van de stoet houdt de Jamboreeband het tempo en de wandelkadans aan. En – minstens even belangrijk – de moraal hoog.

Dit doet ze al sinds haar ontstaan naar aanleiding van de Wereldjamboree te Nederland in 1937. Het logo is afgeleid van het logo van de wereldjamboree: de Jakobsstaf, het Jamboree-embleem, het is het éénarmige kruis, dat voor alle christenen de weg wijst. Het meerarmige kruis van de Jakobsstaf richt zich tot alle godsdiensten. De Jacobsstaf heeft 10 punten, evenveel als de padvinderswet.

Nog iets typisch: de vaandels met ietwat archaïsche maar niettemin straffe leuzes “Drijf door” en “hou trouw”

De scoutswereld is sterk verbonden met de Grote Trek naar Scherpenheuvel. De Mariabedevaart bestaat al bijna 80 jaar en blijft vandaag populair. Het blijft een sportieve ontmoeting en de jongste jaren wordt het devote niet meer op de voorgrond geschoven. Scherpenheuvel is een sportief begrip geworden, meer dan een katholiek bedevaartsoord.

Hoe het begon

In 1931 wilden enkele dappere scouts van het toenmalige district Antwerpen te voet naar Scherpenheuvel als huldebetoon aan Maria. De eerste keer vertrokken er vijftien vrijwilligers aan de scoutslokalen van de groep van Jan Lamquet, 4de Sint-Jan, gelegen aan de Antwerpse Meir. Toen het groepje in Mortsel (7tal km van Antwerpen) arriveerde, haakten twaalf deelnemers af. De drie anderen bereikten wel de basiliek in Scherpenheuvel. Dat werd het begin van een traditie. De grote bezieler en coördinator van de beginjaren was zonder twijfel Jan Lamquet. Tot en met zijn laatste levensjaar was hij er elk jaar bij.

De stichter en bezieler Jan Lamquet

De stichter van de grote trek, tevens van de Jamboreeband, is Jan Lamquet(°4-11-1907 +25-8-2001). Lamquet was leraar lichamelijke opvoeding, maar werkte eerst lange tijd bij Agfa-Gevaert in Mortsel. Hij was ook opvoeder van de koninklijke kroonprinsen Boudewijn en Albert II van België tijdens de oorlogsjaren. Pas na de oorlog ging hij lesgeven, het leeuwendeel van de jaren in het Technicum in de Londenstraat te Antwerpen.

Maar Lamquet was vooral scout in hart en nieren. Als jonge padvinder in de groep van zijn school, de 4de Sint-Jan waar hij later ook leider was. Verder diende hij in verschillende groepen, onder meer in Wilrijk, Berchem en de 7de Sint-Michiel Brasschaat.

bron: http://nl.scoutwiki.org/Grote_Trek